Solesnes Tørrmur

Foto: Solesnes Stein
Foto: Solesnes Stein
Foto: Solesnes Stein
Foto: Sæthre Sten
Foto: Sæthre Sten
Fra kr 2 890/m2
Ønsker du å bestille eller sende oss en forespørsel, fyll ut type produkt og ønsket antall, meter eller volum.
Har du spørsmål kontakt oss på:
Solesnes tørrmur fra Jondal i Hardanger. Finnes i både ren mørk og blandet mørk og rust.

6 - 10 cm dybde: Mest brukt til peis og forblending inne og ute
10 – 15 cm dybde: Mest brukt til dobbel mur, peis og forblending inne og ute
15 – 30 cm dybde: Mest brukt til forblending ute, dobbel mur og støttemur opp til 1,5 m høy
25 – 40 cm dybde: Mest brukt til støttemur opptil 2,5 m høy

Pris estimat

1

Løpemeter og volum

Kalkulatoren er utgangspunkt for estimert pris

2

Andre tilvalg

Gjelder for dette produkt

Kommentarer

2

Kommentarer til din forspørsel

Oppsummering

Pris estimat

2 890 kr

1970 kr

Vi sjekker at steinen oppfylder minnestedets anvisninger