Kampanjer

0
1
2
3
4
5
6
7
Altaskifer Flis
Fra kr 998/m2
Oppdal Skiferflis
Fra kr 995/m2
Altaskifer Bruddheller
Fra kr 395/m2
Alta Tråkkheller
Fra kr 298/Stk
Oppdal Skifer Bruddheller
Fra kr 710/m2
Oppdal Tråkkheller
Fra kr 248/Stk
Altaskifer Trinn
Fra kr 795/Løpemeter
Oppdal Skifer Trinn
Fra kr 995/Løpemeter
Offerdal Skifer Trinn
Fra kr 995/Løpemeter
Snåsa trinn 50-110 cm (Restesalg)
Fra kr 660/Løpemeter
Grå Granitt Trinn
Fra kr 550/Stk
Altaskifer Tørrmur
Fra kr 1 995/m2
Dark
Alta Rockwall fra Altaskifers Bærekraftsenter
Fra kr 1 880/m2
Dovre Panelstein
Fra kr 990/m2
Granitt Panelstein
Fra kr 990/m2
Voss Panelstein
Fra kr 990/m2
Norefjell Panelstein
Fra kr 990/m2
Mustang Flis
Fra kr 498/m2
Limestone
Fra kr 750/m2