Mørk Labrador

Mørk Labrador er Norsk kvalitetsstein,  fantastisk flott og robust granitt. En magmatisk bergart av augitt-syenitt. Navnet Labrador kan spores helt tilbake til 1880 tallet i Norge. 

 

 

Kontakt oss angående denne steinen: